meermondzorg.nl

Meer Mondzorg is de praktijk voor mondzorg van Kim Boom. Deze is ontstaan vanuit jarenlange ervaring van Kim. Ze heeft ervaren dat de mondzorg niet los gezien kan worden van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de patiënt.

Bij Meer Mondzorg kijken we naar de mens in zijn geheel.
Omdat de basis begint bij een gezond fundament!

Deze site heeft als basis een bestaand Theme en SPINS heeft dit op maat gemaakt. De site is responsive en werkt met het CMS WordPress.