despreekexpert.nl

website
despreekexpert.nl

tags
2024

Website voor De Spreekexpert van  Evelien van Klaveren. Als trainer, dagvoorzitter en cabaretier leert

Door persoonlijk en authentiek te zijn, maak je impact op het publiek.

Deze site geeft informatie over het aanbod, werkwijze en aanpak van De Spreekexpert en over Evelien. De site sluit qua vorm en kleur vanzelfsprekend aan bij het nieuwe logo, de professionele fotografie ondersteunt dit goed. Het brede menu bij aanbod geeft snel overzicht over alle diensten.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor.