frappantcoachen.nl

website
frappantcoachen.nl

tags
2023

Website voor Frappant, praktijk voor beeldend coachen. Gonneke Verschoor is de persoon achter Frappant coachen, ze is beeldend kunstenaar en daarnaast psychosociaal beeldend coach en therapeut.

Het is treffend en waardevol wat er gebeurt met mensen zodra ze creatief bezig zijn, wat ze ineens zien en beleven. Het opent hun blik en geeft ze een ander perspectief. En daarmee verandert alles.

Deze site geeft informatie over Frappant, Gonneke en haar coachingsaanbod. Op een persoonlijke en overzichtelijke manier, de tekst afgewisseld met eigen foto's, wordt de informatie gepresenteerd.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor.