maliskampbuiten.nl

website
maliskampbuiten.nl

tags
2021

Website voor Ingrid en Paul van Helvoort bij hun plan Maliskamp Buiten. De familie van Helvoort boert al generaties lang in dit gebied en zij willen met de boerderij van Peer (in 2018 gekocht) natuur inclusieve landbouw gaan combineren met het ontwikkelen van natuur en landschap en kleinschalige verblijfsrecreatie. De website zal het verloop van dit proces weergeven.

"Maliskamp Buiten! Graag vertellen wij u daar meer over en nemen we u mee in onze droom voor de landbouwgronden tussen Groote en Kleine Wetering, direct buiten de bebouwde kom van Maliskamp."

De site bestaat uit meerdere pagina's en korte nieuwsberichten. In de loop van de tijd zal de site verder groeien.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor.