marseillebuiten.nl

website
marseillebuiten.nl

tags
2022

Website voor Marseille Buiten, een ontwerpbureau met oog voor detail. Ze ontwerpen openbare ruimtes, pleinen, parken en tuinen en werken altijd toe naar een passend en uitvoerbaar ontwerp waarbij de gebruiker centraal staat.

Wij zijn gespecialiseerd in openbare ruimte vormgeven. En dan wel op zo’n manier dat het ontwerp zichtbaar moet zijn én dat de gebruiker van die ruimte centraal staat. Ruimte ontwerpen dus. Net zoiets als wat een architect doet. Alleen dan voor buiten. In een gebouwde of ongebouwde omgeving.

Op de website van Marseille Buiten is veel ruimte voor de foto's van de projecten. Op de projectenpagina kan gefilterd worden op categorie of er kan op locatie gezocht worden op de projectenkaart. De vormgeving van de website is helder en speels, de foto's verspringen en er worden diverse afmetingen door elkaar gebruikt. Door het gebruik van uitklapvelden, de kaart met pop-ups en filtering kan veel informatie gevonden worden met toch een rustig beeld.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor. Het ontwerp van de website is gemaakt in overleg met Leonie Verbrugge (leonieverbrugge.com).