nicolinesoeter.nl

nicolinesoeter.nl

website
nicolinesoeter.nl

tags
2020

Website van Nicoline Soeter, zij componeert hedendaagse muziek voor akoestische en elektronisch versterkte instrumenten.

Nicoline's composities zijn bijzonder fantasierijk in klank; kenmerken zich door originele vondsten in samenklank en instrumentkeuze. Met gelaagde klanktexturen bouwt zij een haast architectonische muzikale ruimte.

Deze site heeft als basis een bestaand Theme en SPINS heeft dit op maat gemaakt. Deze tweetalige site bevat een agenda, composities zijn sorteerbaar op categorie en audio en video zijn geïntegreerd. De illustraties zijn gemaakt zijn door Janine Hendriks -speciaal voor deze site- gemaakt.
Deze responsive site werkt met het CMS WordPress.