npsdriven.nl

website
npsdriven.nl

tags
2023

Website voor NPS Driven, de belangrijkste leverancier van aandrijflijncomponenten, stroomopwekking en motoroplossingen voor industriële en maritieme markten.

We are dedicated to providing trustworthy, premium products for marine and industrial applications. We offer a complete range of services, including design, engineering, manufacturing, installation, and maintenance.

Deze viertalige site geeft veel informatie over het bedrijf, haar diensten en de diverse merken. Uitdaging was om per taal(regio) andere content zoals merken, motoren, nieuws-items ed. te kunnen tonen, met maatwerk is dit opgelost. Via o.a. uitklapvelden en sliders wordt een veelheid van informatie compact gepresenteerd.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor. Het ontwerp van de website is gemaakt door Gaby Verheyen (npsdriven.com en gabyverheyen.nl).