stichtingsymfonie.nl

website
stichtingsymfonie.nl

tags
2014

Deze website geeft informatie over Stichting Symfonie, dit is een woon/zorgcomplex bestemd voor zestien jong-volwassenen met schizofrenie. Normaal begaafde mensen, die in staat zijn tot zelfstandig wonen met begeleiding.

Uitgangspunt is: zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot gezamenlijkheid in een stressvrije, huiselijke en enigszins beschermde omgeving.

De site is gebouwd met WordPress, er is gekozen voor een bestaand WordPress-theme wat door SPINS op maat gemaakt is.