synfra.nl

website
synfra.nl

tags
2022

Nieuwe website voor Stichting Synfra, een samenwerkingsverband dat samen met haar ketenpartners werkzaamheden combineert en coördineert die er op gericht zijn om de ondergrondse infrastructuur zo efficiënt en klantgericht mogelijk aan te leggen en te onderhouden.

Synfra staat voor zichtbare samenwerking binnen de ondergrondse infrastructuur in Noord-Brabant en Limburg. Partners binnen het samenwerkingsverband zijn netbeheerders, gemeenten en aannemers. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken.

Uitdaging was de veelheid van informatie overzichtelijk samen te brengen. Met inzet van o.a. uitklapvelden, hotspot-kaart en breed menu is het overzichtelijk gebleven en met wat bewegende elementen toch speels.

Deze responsive site werkt met het CMS WordPress en de pagebuilder Elementor. Het ontwerp is met hulp van Gaby Verheyen (gabyverheyen.nl) tot stand gekomen.